AKTUALITY

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Zápis 2017.jpg

ZÁPIS A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA POBOČKÁCH

5. června - Slezské Rudoltice, ZŠ,  15:00 - 17:00

6. června - Jindřichov, učebna ZUŠ v knihovně, 15:00 - 17:00

7. června - Osoblaha, učebna ZUŠ pavilon ZŠ, 15:00 - 17:00

8. června - Holčovice, učebna HV v ZŠ, 15:00 - 17:00

Dodatek k org_1.jpg            PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA ZUŠ 2017_1.jpg

 TĚŠÍME SE NA VÁS

 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

 absolventský koncert 23.5.17.jpg 

 

Připravujeme cyklus výchovných koncertů pro mateřské a základní školy 

plakát zajíčci Holčovice_1.jpg    Plakát zajíčci Rudol_1.jpg    plakát zajíčci M_1.jpgVýchovňák - Jindřichov 24_1.jpg
 
 
absolventský koncert - 2.6.17.jpg

 

 

Žáci naší školy se zúčastnili okresních kol soutěží vyhlašovaných MŠMT v oborech hra na klavír a hra na kytaru 

Gratulujeme ke krásným výsledkům a děkujeme také vyučujícím za jejich přípravu, konkrétně panu Mecovi a paní učitelce Richterové.

ELIŠKA MRKVOVÁ - 1. místo, hra na kytaru, V. kategorie,

KAROLÍNA KOTŮLKOVÁ - 1. místo, hra na kytaru, 0.c kategorie

ELIŠKA BUŠOSOVÁ  - 1. místo, hra na klavír, III. kategorie

VIKTORIE VENDOLSKÁ - 1. místo, hra na klavír, II. kategorie

 

Klav+şrist+ę ze II. kategorie.jpg     Klav+şrist+ę ze III. kategorie.jpg

  

 

 

  

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele
http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html. 

  

VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLTE ABYCHOM VÁS TOUTO CESTOU INFORMOVALI O JIŽ UKONČENÉM NÍŽE UVEDENÉM PROJEKTU, JEHOŽ NAŠE ŠKOLA BYLA NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ.

VAŠE DĚTI MAJÍ NYNÍ MOŽNOST ROZVÍJET SVÉ NADÁNÍ NA ZCELA NOVÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE, JIMIŽ JE VĚTŠINA UČEBEN VYBAVENA

Logo projektu

 

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách  

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722 

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj 

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže. 

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory). 

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

 

VÁŽENÍ ŽÁCI, RODIČOVÉ A NÁVŠTĚVNÍCI ŠKOLY. DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT, ŽE V ZÁJMU ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI, NEOPRÁVNĚNÉMU VNIKNUTÍ CIZÍCH OSOB A OCHRANĚ MAJETKU MSK,  BYL NA NAŠÍ ŠKOLE INSTALOVÁN KAMEROVÝ SYSTÉM!

Systém je zaregistrován u úřadu pro ochranu osobních údajů.

kamerový systém2.jpg 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

rádi bychom Vám představili Spolek rodičů a přátel ZUŠ Město Albrechtice, který byl založen v srpnu 2015.

Důvodem k založení spolku byla potřeba podpořit nadstavbové aktivity Vašich dětí, přibližovat dění ve škole rodičům a pracovat na kvalitních vztazích mezi rodiči a školou.

Významným úkolem spolku bude také získávání finančních podpor, a to jak z veřejných, tak i privátních zdrojů. Hlavním cílem spolku je tedy podporovat mimořádné aktivity žáků, zajišťovat nadstandardní školní pomůcky a podporovat výjezdy žáků na veřejné i školní akce

Další informace získáte včetně stanov, přihlášky ke členství a vedení spolku zde

 

                                              

 

 

   

Zřizovatel

logo_MSK_RGB.jpg

Základní umělecká škola Město Albrechtice je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

logo_prisp_organizace_MSK.jpg

ZUŠ MĚSTO ALBRECHTICE

Tyršova 1
Město Albrechtice
793 95
Moravskoslezský kraj

IČO: 60780487
Příspěvková organizace
Tel.: +420 554 652 607

ŠKOLNÉ 2016-2017

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Dodatek k org.řádu - ŠKOLNÉ 2016-2017.pdf

Školní vzdělávací program

ŠVP

TV POLAR v naší škole

http://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-03-06-2015-17-25

Fotogalerie

Podívejte se, jak probíhala úprava učebny hudební nauky.

Budova a interiér školy
IMG_20131210_171612.jpg

Návštěvnost stránek

029948